28-Port Gigabit Ethernet PoE Smart Switch CISCO CBS220-24P-4G-EU

28-Port Gigabit Ethernet PoE Smart Switch CISCO CBS220-24P-4G-EU

Liên hệ

28-Port Gigabit Ethernet PoE Smart Switch CISCO CBS220-24P-4G-EU

Liên hệ

Số lượng

Tình trạng
Mới, đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất

Bảo hành
Bảo hành 12 tháng